top of page

Jewish and Israeli Law - An Introduction

 בשנת 2017 פרופ' שמעון שיטרית פירסם ביחד עם פרופסור ולטר הומולק את הספר ה-24 ברשימת ספריו בהוצאת דהגרויטר-

 מבוא למשפט עברי וישראלי -

Jewish and Israeli Law - An Introduction

השקת הספר בברלין בתאריך ה14/8/17 בבונדסטאג שבברלין. המארח היה חבר הבונדסטג פולקר בק, יו"ר השדולה הישראלית גרמנית בפרלמנט הגרמני . 
.השתתפו בו ראשי איגוד המשפטנים היהודיים בגרמניה וישראל ונציגי המוציא לאור דגרויטר 

.השקת הספר בירושלים

לאחר אירוע ההשקה לספרי החדש מבוא למשפט עברי בירושלים ובברלין בבונדסטג אירחה צפי שטרק ידידתי  ערב השקה בביתה .השתתפו חברים מכל המעגלים וכן אישי ציבור ובראשם יצחק הרצוג יו"ר העבודה ויו"ר האופוזיציה . בין המשתתפים היו חברי הכנסת יואל חסון איילת נחמיאס ורבין וקסניה סבטלובה והחכים לשעבר משה מזרחי ואלכס גולדפרב . 

bottom of page