top of page

המועצה הארצית לפיתוח חברתי

רקע

תרבות הנתינה כערך מוביל במושגים של מעורבות ואחריות חברתית, הינם יעד ליצירת חברה הוגנת, מלוכדת, משגשגת ובעלת נתינה הדדית. הגשמתו של יעד זה תבשיל בתהליך שיטמיע תרבות הנתינה כדרך חיים. ראשיתו של תהליך זה בחינוך כבר בגן הילדים, ובהטמעת הרעיון בעשייה הלכה למעשה בפרויקטים חברתיים – קהילתיים.


המועצה הארצית לפיתוח חברתי, פועלת זה כ- 16 שנה. היא החלה את פעילותה בשנת 1992 בראשותו של פרופ' שמעון שטרית, אז שר הכלכלה בממשלתו של יצחק רבין ז"ל, שעודד וסייע להנעתו ולקידומו של פרויקט "מחשב לכל ילד". המועצה לפיתוח חברתי פעלה לקידום המפעל לפיתוח חברתי וממשיכה במסורת זו.   המפעל הלאומי לפיתוח חברתי החל את פעילותו בשנת 1993 ברירוע ייסוג בת הנשיא עזר ויצמן ובהשתתפות נציגים של העולם העסקי והמגזר החברתי. ספינת הדגל של המפעל לפיתוח חברתי היה פרוקיט מחשב לכל ילד שהתחיל לפעול במתכונותו הנוחכית בשנת 1996. עד כה הפרוקיט חילק כ-100 אלף מחשבים דהיינו כ100 אלף משפחות זכו לקבל . מחשבים לפי שיטת הפילות של הפרוקט. הפרוקיט פעיל בכל המגזרים ובכל הארץ.

יעדים ופעילות

תרבות הנתינה והאחריות החברתית בישראל ראויה לעידוד מיוחד ולהכרה הן במישור הציבורי והחוקי כאחת. לצורך פעילות זו קמה "המועצה הארצית לפיתוח חברתי", כגוף המשותף לסקטור העסקי, לארגונים חברתיים וכן לגורמי הממשל המרכזי והמקומי. מטרתה של המועצה היא בארבעה מישורים: החוקי, הציבורי, הארגוני והמחקרי.

במישור החוקי – מטרת המועצה היא קידום חוקים שיעודדו מעורבות חברתית ונתינה לקהילה מצד המגזר העסקי, יאפשרו תרומות של חברות ממשלתיות, יביאו להגדלת ההכרה בתרומות וההכרה בשעות עבודה של שכירים ועצמאיים כתרומה, ויקדמו חקיקת חוק חובת השקעה בקהילה.

במישור הציבורי – יוצרת המועצה לפיתוח חברתי מסגרות מקובלות של מתן הכרה לגופים וליחידים אשר עוסקים במעורבות חברתית ובנתינה למטרות חברתיות. הכרה כזאת מסייעת להגדלת הנתינה לקהילה והגברת המעורבות החברתית של עסקים בקהילה.

 

 

במישור הארגוני – המועצה הארצית לפיתוח חברתי מפעילה אירועים ומסגרות המעודדים תהליך של מעורבות חברתית בשותפות של כל הגורמים המרכזיים העוסקים בכך. במסגרת ההערכות הארגונית וכחלק מתהליך של עידוד הפיתוח החברתי, מקיימת המועצה מסורת של כנסים ארציים – "עסקים למען הקהילה" בשיתוף גורמים כלכליים כגון התאחדות התעשיינים, הפורום הכלכלי ואחרים, ארגונים ציבוריים כולל הג'יונט ציונות 2000, וארגונים חברתיים נוספים וכן רשויות מקומיות כולל עיריית ירושלים ונציגי השלטון המרכזי.

 

מסורת הכנסים הארציים – "עסקים למען חברה"

מסורת הכנסים השנתיים, נועדה לחזקה את הקשר, העשייה ופיתוח פרויקטים משותפים למגזר העסקי ולמגזר החברתי ולעודד עסקים וארגונית חברתיים להצטרף לעשייה.

 

בשנים האחרונות התקיימו כינוסים של המועצה הארצית לפיתוח חברתי בירושלים ובתל-אביב. הכנס הארצי של המועצה  בנושא "עסקים למען החברה" התקיים בשנת 2001 ב"בנייני האומה" בנוכחות ראש הממשלה, בשיתוף עיריית ירושלים וגורמים נוספים הפועלים בתחום העשייה למען החברה.

 

בשנת 2002, התקיים הכנס הארצי של המועצה לפיתוח חברתי, בשיתוף עיריית ירושלים ובשיתוף עיריית תל-אביב יפו, המרכז הישראלי לניהול (המי"ל), עמותת "מתן", משרד התחבורה, ארגון "מצילה", הבורסה לניירות ערך וגורמים נוספים שהצטרפו לעשייה, המצויים בחוברת זו.

 

בשנת 2004 התקיים הכנס הארצי של המועצה לפיתוח חברתי, בשיתוף עיריית ראשון לציון ובשיתוף עיריית ירושלים, וגורמים נוספים הפועלים בתחום העשייה למען הקהילה והחברה. במסגרת הכנס, כמדי שנה, העניקה המועצה אותות כבוד לאישים, גופים ומוסדות בזכות תרומתם הייחודית לפיתוח וחיזוק מיזמים ופרויקטים בתחומי החברה, התרבות והרווחה. בין הזוכים באותות הכבוד לשנת 2004 נמנו: ג'וינט ישראל, הקרן לידידות ישראל, נט"ל, ער"ן, האגודה למלחמה בסרטן, שקל, על"ה, יד שרה, אגודת הסטודנטים של האוניברסיטה העברית בירושלים, מר יונה בצלאלי וארגון עובדי הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית, לב החסד – מרכז חלוקת מזון למשפחות נזקקות בראשון לציון, המכללה התורנית הטכנולוגית "תורנים", עמותת מאיר פנים, אתגר לשינוי העמותה לחינוך ילדי ישראל, מר ישראל אייזקס ז"ל והפורום הכלכלי, ביה"ס התיכון למדעים ואומנויות י-ם והעמותה למצוינות בחינוך, עמותת ילדים בסיכון, עמותת לשובע קדימה, פרויקט משפטנים צעירים – המסלול האקדמי המכללה למנהל, המפעל לפיתוח חברתי פרויקט מחשב לכל ילד, עמותה ליוזמות חינוכיות וחברתיות בנגב, כפר הילדים תלפיות חדרה, עם יפה עם אחד, גב' אסתר סולרג' ומר אלחנן פרידמן

 

 

 

כנס 2008

הכנס יעמוד בסימן "אחריות חברתית לחברה הוגנת". הכנס יתקיים בירושלים ב 18 ביוני, באולם מועצת העיר.

אל הכנס יגיעו מכובדים רבים, כולל שרים, אנשי אקדמיה ואנשי עסקים מובילים.

במהלך הכנס יחולקו אותו הצטיינות לגופים שונים ממגוון המגזרים שבמשק הישראלי, שבלטו בתרומתם הענפה לפיתוח החברה ולהעצמת חוסנה.

 

שטרית וויצמן בכנס ייסוד בבית הנשיא 1993.
11 13
13 13
15 13
14 13
שטרית ומנהיגי יהדות ארצות הברית 1993
שטרית וויצמן בכנס ייסוד בבית הנשיא 1993.
18 130 - המפעל לפיתוח חברתי ירושלים  199
עם רות עופר 1993
3 130 - המפעל לפיתוח חברתי 1993-4
8 130 - המפעל לפיתוח חברתי 1993-4
שטרית מעניק פרס למריו לזניק בית הנשיא יו
שטרית מעניק פרס לגבי סבאג וביתו יוני 199
שטרית מעניק פרס למשה פרץ יוני 1994 בית ה
שמעון מעניק אות פיתוח חברתי ליוסי דהאן
שמעון מעניק פרס
שמעון נואם בבית הנשיא יוני 1994
שמעון מעניק אות פיתוח חברתי ליוסי דהאן
פיתוח חברתי
פיתוח חברתי ירושלים 1994
8 130 - המפעל לפיתוח חברתי 1993-4
4 130 - המפעל לפיתוח חברתי 1993-4
bottom of page