top of page

פרסומים של פרופ' שמעון שטרית

במהלך הקריירה הארוכה שלו, פרופ' שמעון שטרית פרסם ספרים ומאמרים רבים בתחומים כגון: משפט ציבורי, עצמאות שיפוטית, משפט חוקתי, משפט ודת, משפט אזרחי, סדרי דין, משפט בינלאומי ונושאים אחרים.

שימו לב כי כאשר המספר מודגש ניתן ללחוץ על המאמר/ הספר כדי להגיע אליו. 

ספרים בעריכתו:

 

1. החקיקה האזרחית החדשה: קובץ הרצאות בימי עיון לשופטים תשל"ה (בהוצאת המכון למחקרי .חקיקה ע"ש סאקר, 1976).2. חידושים והתפתחויות בחקיקה ובמשפט: קובץ הרצאות בימי העיון לשופטים תשל"ו (הוצאת המכון למחקרי חקיקה ע"ש סאקר 1977).

 

3. JUDICIAL INDEPENDENCE: JERUSALEM CONFERENCE PAPERS Vol. I 112 pp. and Vol. II 118 pp.,( International Bar Association, 1982)

 

4. JUDICIAL INDEPENDENCE: THE CONTEMPORARY DEBATE (with J. Deschenes, as consulting editor) xix & 700 pp.(Martinus Nijhoff, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1985)

 

5. ROLE OF COURTS IN SOCIETY xxviii & 491 pp. (Martinus Nijhoff, Dordrecht, Boston, Lancaster l988).

 

6.NATIONAL SECURITY AND FREE SPEECH xxi & 236 pp. (Martinus Nijhoff, Dordrecht, Boston, Lancaster, l991)

7. חלוצים בדמעה, פרקי עיון על יהדות צפון אפריקה (הוצאת עם עובד 1991)

 

8. WOMEN IN LAW 387 pp .(Kluwer Law Inrenational , London-Hague, Boston 1998).

 

9. ISRAELI REPORTS TO THE XVI INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW (Sacher Institute, 2008)

 

10. עורך משותף אורח (ביחד עם גד ברזילי) - כתב עת פוליטיקה, חופש הביטוי 13 (בהוצאת מכון דיוויס האוניברסיטה העברית בירושלים 2005).

 

11. The Culture of Judicial Independece: Conceptual Foundations and Practical Challenges (with C. Forsyth ) 637 (Martinus Nijhoff- Brill Publishers,   2011).12. The Culture of Judicial Independence: Rule of Law and World Peace (2014 Martinus Nijhoff), 2014

 

 

ספרי הרצאות ומקורות בהוצאת אקדמון 

 

1. קובץ חקיקת יסוד, תשל"ו.

 

2. משפטים מודרכים, דברי הסבר והנחיות, מהדורה ראשונה תשל"ה: מהדורה שניה תשמ"ד.3. דיני המנהל הציבורי (א): מושגי יסוד, מערכות הסמכה והחלטות מוסדיות (תשל"ט בעריכת מ' גל וי' כהן), 196 עמודים.4. דיני המנהל הציבורי (ב): כללי הדיון המינהלי, (תשל"ט, בעריכת מ' גל וי' כהן 140 עמודים.5. מקורות ואירועים בדיני המנהל הציבורי (א): מושגי יסוד, מערכות הסמכה והחלטות מוסדיות (תשמ"א, בעריכת מ' כדרייה וע' כהן), 561 עמודים.6. מקורות ואירועים בדיני המנהל הציבורי (ב): כללי הדיון המנהלי ועלות הביקורת השיפוטית (תשמ"א, בעריכת מ' כדרייה וע' כהן) עמודים 1188-562.

​​מאמרים מדעיים:

 

1. "זכויות האזרח במשפט הירדני" משפטים א' 113, (תשכ"ט - 1969).

2. "כופר כסף: ענישה פלילית בידי המינהל" משפטים ב' 577, (תש"ל - 1970).3. "חופש המצפון והדת: החופש מפני כפיית נורמות דתיות, קביעת חובת היזקקות לרשות. דתית, והטלת הגבלות מטעמי דת" משפטים ג' 467-493 (תשל"ב 1972).4. "השפעת אישיותו של השופט על מדיניות הענישה" רבעון לקרימינולוגיה משפט פלילי ומשטרה א' 125, (תשל"ב - 1972).5. "ביקורת ספרים, (יחד עם מרדכי קרמניצר), פרופ' אמנון רובינשטיין, המשפט הקונסטיטוציוני של מדינת ישראל, משפטים א' 207-209 (תש"ל - 1970)6. Exemptions and Privileges on Grounds of Religion and Conscience (in American Law), 62 KENTUCKY LAW JOURNAL, pp. 377-420 (1974)

 

7. Some Reflections on Freedom of Conscience and Religion in Israel, 4 ISRAEL YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS, pp. 194-218 (1974)

 

8. Rejoinder, 4 ISRAEL YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS, pp. 241-244 (1974)

9. "חיזוק הרשות השופטת וצמצום סמכויות שר המשפטים" משפטים ו 174, (תשל"ה - 1975).

 

10. Judges and the Executive in England, 27ADMINISTRATIVE LAW REVIEW pp. 185-204 (1975).

11. "על מי יוטל מחיר העיכובים והתקלות בהליך השיפוטי" משפטים ו' 584, (תשל"ו – 1976).

 

12. Reflections on the Protection of the Rights of the Individual: Form and Substance, 12 ISRAEL LAW REVIEW, pp. 32-67 (1977).

13. "היחס בין כללי הצדק הטבעי והוראות דיוניות מן החקיקה" הפרקליט ל"א 42 (תשל"ז 1977).

 

14. A Changing Society, A Changing Judiciary on Both Sides of the Atlantic, 60 Judicature American Journal of Judicature Society, pp. 232-241 (1977)

15. "ועדת החקירה על מלחמת יום הכיפורים: המאזן הכולל לכף זכות" משפטים ח' 74 (תשל"ז – 1977).

 

16. "בעיות ערכיות ומעשיות במנהל המערכת השיפוטית, חידושים והתפתחויות בחקיקה ובמשפט" קובץ הרצאות בימי העיון לשופטים 80, (הוצאת המכון למחקרי חקיקה, תשל"ז)

 

17. A Note on Government Corporations, 12 ISRAEL LAW REVIEW, pp. 406-412 (1977)

 

18. The Overburdening of the Supreme Court of Israel - The Problems, the “Effects and Remedies", ISRAELI REPORTS TO THE TENTH INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW, pp. 56-128 (S. Goldstein, ed., 1978).

 

19. The Administration of Justice: Practical Problems, Value Conflicts and .Changing Concepts, 13 UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA LAW REVIEW, pp. 52-80 (1979). 

 

20. When Judges Err: The Sins of Judge Williams, CANADIAN LAWYER, pp.14-16 (June 1979). 

 

21. Remedies for Court Congestion and Delays: The Models and the Recent Trends, 17 UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO LAW REVIEW, pp. 35-75 (1979). 

 

22. The Limits of Expeditious Justice, EXPEDITIOUS JUSTICE, (Justice R. Holland, ed., Carswell Co. Canada, and Canadian Institute for Administration of Justice), pp. 1-97 (1979) 

 

23. Freedom of Conscience and Religion in Israel, IN ESSAYS ON HUMAN RIGHTS CONTEMPORARY ISSUES AND JEWISH PERSPECTIVES, pp. 179-192 (1979) (Prof. D. Sidorsky, ed.) (revised version of article No. 7). 

 

24. Time Standards for Justice, 5 DALHOUSIE LAW JOURNAL, pp. 129-136 .(l979) 

 

25. Court Congestion and Delay: What Cures?, INTERNATIONAL BAR JOURNAL (INTERNATIONAL LEGAL PRACTITIONER), pp. 20-24 (November 1979) 

 

26. On Assessing the Role of Courts in Society, 10 MANITOBA LAW JOURNAL, .pp. 357-414 (1980). 

 

27. Alternativen zum Formellen Justizsystem: Auslaendische Beispiele, in ALTERNATIVEN IN DER ZIVILJUSTIZ, pp. 111-125 (E. Blankenburg, W. Gottwalk und D. Strempel, eds, Bundesministerium der Justbiz, 1982). 

 

28. Judicial Responsibility, THE ISRAELI REPORTS TO THE ELEVENTH CONGRESS OF COMPARATIVE LAW, pp. 88-162 (S. Goldstein, ed., 1982). 

 

29. The Contemporary Challenge of Judicial Independence: The General Report of the Project on Mininimum Standards of Judicial Independence, Vol. I JERUSALEM

CONFERENCE PAPERS, pp. 66-112, (International Bar Association - Jerusalem Conference on Minimum Standards of Judicial Independence, S. Shetreet, ed., 1982). 

 

30. Toward an International Code of Judicial Independence, INTERNATIONAL BAR ASSOCIATION JOURNAL (Int. Bar News) pp. 19-24 (April 1983). 

 

31. Judicial Independence and Accountability in Israel, 33 INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW QUARTERLY, pp. 979-1012 (1984). 

 

32. "האחריות על מנהל בתי המשפט" משפטים י"ג 516, (1983). 

 

33. A Contemporary Model of Emergency Detention Law: An Assessment of the Israeli Law, 14 ISRAEL YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS, pp. 186-224 (1984). 

 

34. "על הצעת חוק סדרי המנהל" משפטים י"ד 367-399 (1984). 

 

35. Toward an International Code of Minimum Standards of Judicial Independence. History and Outline of the Jerusalem Approved Standards, CHALLENGES TO THE LEGAL PROFESSION, pp. 37-50 (1984 Eastern Book Co. International Bar Assn.).

 

36. "תפקיד הכנסת בכריתת אמנות" הפרקליט ל"ו 384, (תשמ"ו).

37. "מגמות חדשות בעיקרי הצדק הטבעי" הפרקליט ל"ז 325 (תשמ"ז).

38. Judicial Independence in Israel, in Shetreet and Deschenes, JUDICIAL INDEPENDENCE: THE CONTEMPORARY DEBATE, pp. 166-195 (1985).39. The Emerging Transnational Jurisprudence on Judicial Independence: IBA Standards and Montreal Declaration, in Shetreet and Deschenes, JUDICIAL INDEPENDENCE: THE CONTEMPORARY DEBATE, 393-402 (l985). 

 

40. Judicial Independence: New Conceptual Dimensions and Contemporary Challenges, in Shetreet and Deschenes, JUDICIAL INDEPENDENCE: THE CONTEMPORARY DEBATE, 590-681 (l985). 

 

41. Limits and Promises of International Norms and Procedures for the Protection of Human Rights, (The General Report to the 12th Congress of Comparative Law in Sydney - Melbourne), THE ISRAELI REPORTS TO THE TWELFTH CONGRESS OF COMPARATIVE LAW, pp. 1-103 (S. Goldstein, ed. 1986). 

 

42. International Protection of Human Rights in Israeli Law, THE ISRAELI REPORTS TO THE TWELFTH CONGRESS OF COMPARATIVE LAW, pp. 307-353 (S. Goldstein, ed. 1986). 

 

43. Judicial Accountability: A Comparative Analysis of the Models and Trends, 11 INTERNATIONAL LEGAL PRACTICE (Journal of the International Bar Association, Section on General Practice), pp. 38-42 (June 1986) 

 

44. Who Will Judge: Reflections on the Process and Standards of Judicial Selection, 61 AUSTRALIAN LAW JOURNAL, pp. 766-778 (1987) 

 

45. The Role of Custom in Public Law, 21 ISRAEL LAW REVIEW, 450-500 (1987)

 

46. Affirmative Action to Promote Social Equality: The Israeli Experience in Positive Preference, 17 ISRAEL YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS, pp. 71-91 (1987) 

 

47. The Limits of Judicial Accountability: A Hard Look at the Judicial Officers Act 1986, 10 NEW SOUTH WALES LAW JOURNAL, pp. 4-16 (1987) 

 

48. The Grey Area of War Powers: The Case of Israel, 45 JERUSALEM QUARTERLY, pp. 27-48 (Winter 1988) 

 

49. Reflections on the Contemporary Trends of Judicial Role in Israeli Society, in Shetreet, ed. THE ROLE OF COURTS IN SOCIETY, 158-168 (1988) 

 

50. Judging in Society: The Changing Role of Courts, in Shetreet, ed. THE ROLE OF COURTS IN SOCIETY. at 467-487 (1988) 

 

51. The Challenge of Expeditious Justice: Maintaining Justice in the Pursuit of Efficiency, INTERNATIONAL LEGAL PRACTITIONER, (Journal of the International Bar Association), pp. 44-48 (June 1988) 

 

52. The Scope of Judicial Review of National Security Considerations in Free Speech and Other Areas: Israeli Perspectives, 18 ISRAEL YEARBOOK ON HUMAN RIGHTS, pp. 35-47 (1988) 

 

53. Comparative Comments on the Independence of the Judicial Systems of Canada and Israel, A. Shachar, ed., CANADA-ISRAEL: COMPARATIVE PERSPECTIVES, pp. 13-26 (1988)

 

54. ההגנה החוקתית על המערכת השיפוטית" דפי עיון (פורסם על ידי מכון ירושלים לחקר ישראל 1988).

 

55. Protecting the Israeli Judiciary: A Proposal, ISRAEL STUDIES (Review of the Jerusalem Institute for Israel Studies), pp. 22-28 (Fall 1988)

 

56. Adjudication: Challenges of the Present and Blueprints for the Future, FESTSCHRIFT IN HONOUR OF PROFESSOR WALTHER J. HABSCHEID, West Germany, pp. 295-306 (l989). 

 

57. "דמוקרטיה במצבי מלחמה בישראל - המסגרת המשפטית באספקלריה פרקטית" אנשים ומדינה - החברה הישראלית 158, (שמואל סטמפלר עורך, הוצאת משרד הביטחון, 1989)

 

58. "ארבעים שנה למשפט החוקתי: התפתחויות בדיני חוקה: סוגיות נבחרות" משפטים י"ט 573 (1990).

 

59. Administrative Judges and Tribunal, ISRAELI REPORTS TO THE13TH CONGRESS OF COMPARATIVE LAW, S. Fasberg, Editor, pp. 213-224 (l990)

60. "קווי יסוד לרפורמה" מחקרי משפט ח' 59 (1990).

 

61. Independence and Responsibility of Judges and Lawyers, GENERAL REPORT TO THE 1991 INTERNATIONAL CONGRESS OF THE WORLD ASSOCIATION ON PROCEDURAL LAW IN ROLE AND ORGANISATION OF JUDGES AND LAWYERS IN CONTEMPORARY SOCIETIES. PAPERS OF THE IXTH CONFERENCE OF WORLD ASSOCIATION ON PROCEDURAL LAW, pp. 119-186 (Coimbra-Lisboa, Portugal, 1991). 

 

62. Developments in Constitutional Law: Selected Topics, 24 ISRAEL LAW REVIEW, pp. 368-430 (l990) (Translation, revision of No. 56). 

 

63. The Scope of Judicial Review of National Security Considerations in Free speech and Other Areas: Israeli Perspective. in S.Shetreet, Editor, FREE SPEECH AND NATIONAL SECURITY pp. 41-55 (1991). 

 

64. "המנהג במשפט הצבורי" ספר קלינגהופר על המשפט הציבורי 375 , (י. זמיר עורך, הוצאת מכון סאקר, הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית 1993). דברים לזכרו של פרופ' קלינגהופר, 20-23.

65. "חקיקת חרום בישראל לאור הצעת חוק יסוד: החקיקה", משפט ומימשל א' 433 (תשנ"ג - 1993)

 

66. The Role and Independence of the Judiciary: Need for an International Code TOWARDS A NEW GLOBAL ORDER - ESSAYS IN HONOUR OF DR. L.M. SINGHVI , S.R. Mohnot, Editor, pp. 75-96 (1993, Harvard Publications). 

 

67. Standing and Justiciability , PUBLIC LAW IN ISRAEL, I. Zamir and A. Zysblat, editors, pp.265-275, Oxford University Press ( 1997). 

 

68. Judicial Independence and Freedom of Expression, GLOBAL LAW PRACTICE, J. Ross Harper, editor, Kluwer Law Inrenational, 50th Anniversary of the International Bar Association Volume (1997) pp. 8-45. 

 

69. Reflections on Israel as A Jewish and Democratic State , 2 ISRAEL STUDIES 190-197(1997) 

 

70. Equality of Women On the Bench:The Theoretical Reasoning:The Principle of Fair Reflection, WOMEN IN LAW, S. Shetreet editor, by Kluwer Law International, London- The Hague, Boston (1998) pp. 183-194. 

 

71. Judicial Independence: The Scope of Internal Independence, JUDICIAL INDEPENDENCE, TODAY IN HONOUR OF JUSTICE GIOVANNI E. LONGO 345-357( giuffrè editore, 1999.) 

 

72. State and Religion: Funding of Religious Institutions – The Case of Israel in Comparative Perspective, 13 NOTRE-DAME JOURNAL OF LAW ETHICS AND PUBLIC POLICY, pp. 421-453 (1999). 

 

73. "בין שלוש רשויות –מאזן זכויות האדם בעניני דת" מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות 60, (1999).

74. Negotiations and Agreements Are Better than Legal Resolution: Response To Prof. John Quigley, 32 CASE WESTERN RESERVE J INTL LAW , pp. 259-272 (2000) 

 

75. The Challenge of Judicial Independence in the Twenty-First Century, 8 ASIA PACIFIC LAW REVIEW pp. 153-168 (2000) 

 

76. "סמכויות במשפט הציבורי בעניני מקרקעין", קרקע- כתב עת לליבון סוגיות קרקעיות 80,  (2000)

 

77. Class Action in Israel :A Conceptual Analysis in Comparative Perspectives, MITTEILUNGEN AUS INSTITUT FUER ZIVILGERICHLICHES VERFAHREN (ZURICH JOURNAL OF THE INSTITUTE OF PROCEDURAL LAW), , University of Zurich, pp. 17-36 (2000) 

 

78. The Critical Challenge of Judicial Independence in Israel, in Peter Russell and David O'Brien , JUDICIAL INDEPENDENCE IN THE AGE DEMOCRACY :CRITICAL PERSPECTIVE FROM AROUND THE WORLD ,233-250 ( 2001 University of Virginia ,Charleston ,London ) 

 

79. Judicial Appointments in Israel, in A.M. Rabello and A. Zanotti , DEVELOPMENTS IN EUROPEAN ,ITALIAN AND ISRAELI LAW , pp. 181-192 (2001) 

 

80. Global Law Practice- Globalization from Below: National and Regional Perspectives, in J. Drolshammer and M. Pfeifer (eds), THE INTERNATIONALIZATION OF THE PRACTICE OF LAW, 109-125, (2001). 

 

81. The Discretionary Power of the Judge, in M. Storme and B. Hess, eds., DISCRETIONARY POWER OF THE JUDGE: LIMITS AND CONTROL,pp. 73 - 116 (Procedure Gent 2000) (Kluwer 2003). (on the occasion of the 500th Anniversary of the University of Gent and 50th Anniversary of the International Association of Procedural Law) 

 

82. "Judicial Discretion in Israel,  in M. Storme and B. Hess, eds., DISCRETIONARY POWER OF THE JUDGE: LIMITS AND CONTROL,pp. 485 - 520 (Procedure Gent 2000) (Kluwer 2003). (on the occasion of the 500th Anniversary of the University of Gent and 50th Anniversary of the International Association of Procedural Law) 2000.

 

83. "היבטים משפטיים של תהליך שלום ואישור הסכמי שלום" פנטום בפוליטיקה ישראל ומשאל העם  207, (ד"ר דנה אריאלי  עורכת, הוצאת מגנס 2005).

 

84. Freedom of Religion in Israel, ISRAEL 2001 (Israel Information Center) Paper submitted to The World Conference on Racism, 19 pp. Durban, South Africa, 2001

 

85. "סייגים מיוחדים על פעולות ממשלת מעבר : סייגים בכריתת הסכמי שלום ועל פעולות ממשלת מעבר",משפט ממשל וחברה-ספר יצחק זמיר 737,  (בעריכת יואב דותן ואריאל בנדור, הוצאת מכון סאקר  2005).

 

86. Resolving The Controversy Over The Form And Legitimacy Of Constitutional Adjudication In Israel: A Blueprint For Redefining The Role Of The Supreme Court And The Knesset, TULANE LAW REVIEW, pp. 659-735  (2003)

 

87. "מינוי שופטים- הליכים ואמות מידה" המשפט כתב העת של בית הספר למשפטים של המכללה למינהל ח' 357, (2003).

 

88. Judicial Independence of international Judges :Standards of Conduct in Outside Activities, 2 JOURNAL OF LAW AND PRACTICE OF INTERNATIONAL COURTS AND TRIBUNALS, pp. 127-161 (Kluwer 2003)

 

89. "סוגית השויון והמגורים בנפרד בהתיישבות קהילתית וכפרית: האם הפסיקה בפרשת קעדאן היתה בלתי נמנעת?" קרקע- כתב עת לליבון סוגיות קרקעיות 56 27, (2003).

 

90. Peace Today -Reflections on Four Foundations of Culture of Peace 2005, in Prince Nikolaus Von und Zu Liechtenstein and Cheikh. Gueye , Eds PEACE AND INTERCULTURAL DIALOGUE, pp. 195-205  ( Universitaetverlag Winter Heidelberg and International Academy of Philosophy 2005) )

 

91. Models of Constitutional Adjudication,  THE LEGAL CULTURES OF CHINA AND ISRAEL -THE PROCEEDINGS OF LEGAL CONFERENCE OF ZHENGFA UNIVERSITY, Beijing and Hebrew University pp. 198-229 ( Zengfa Univ 2005) 

 

92. "היבטים משפטיים של ההתנתקות " קרקע –כתב העת לליבון סוגיות קרקע 59 39, (2005).

 

93. "בית המשפט על פרשת דרכים –המודל הראוי לביקורת שיפוטית על חוקים" מאזני משפט ה' 23 (2006).

 

94. The Model of State and Church Relations and its Impact on the Protection of Freedom of Conscience and Religion: A Comparative Analysis and a Case Study of Israel in Winfried Brugger and Michael Karayanni (Eds.), RELIGION IN THE PUBLIC SPHERE: A COMPARATIVE ANALYSIS OF GENNAN, ISRAELI, AMERICAN AND INTERNATIONAL LAW, pp. 87-16 (Springer Verlag, Heidelberg, 2007)

 

95. "תנועת העבודה –מהגמוניה פוליטית לשותפות בלתי דומיננטית בהנהגה" כיוונים חדשים ,כתב העת לעניני ציונות ,יהדות ותרבות 112,(2007 ).

 

96. The Relationship Between Religion and State: A Jewish Viewpoint in Comparative Perspectives: Selected Issues, 12 PERIODICA , pp 205-233 (2007)

 

97. Contemporary Challenges of Law; Religion and National Security , 15 ASIA PACIFIC LAW REVIEW, pp. 137-162 (2007) 

 

98. "לשון ומשפט: גלגוליו של הביטוי "מטומטם"" שערי לשון ,כרכים לכבוד פרופ' משה בר אשר ג' 204, (א. ממן ,ש.פסברג, י. ברויר  עורכים , מוסד ביאליק 2007 ).

 

99. Water and the Culture of Peace: Adopting a Kyoto Protocol Model, 2 THE ISRAEL JOURNAL OF FOREIGN AFFAIRS, pp. 77-90 (2008)

 

100. "מעורב ישראלי –קווים לרפורמה בשיטת הבחירות בישראל" לחלק את הארץ; על שיטת החלוקה האזורית ועל אודות צדק חלוקתי (עורך ארז כסיף,  כרמל הוצאה לאור 2009).

 

101. The Role of the Supreme Court in Israel: The Constitutional Discourse in Israel over the Judicial Review of Statutes, Law and Politics, To Be Published In ISRAEL AFFAIRS.

 

102. "צדק חלוקתי ומקרקעי ישראל"  קרקע  64 26, (2008 תשס''ח).

 

103. Models of Constitutional Adjudication : A Comparative Analysis , In Ada Pellegrini Grinovner and Petronio Calmon  ,Editors, Papers presented at the XII CONGRESS OF PROCEDURAL LAW, 769-798 (Gen ,Editora Forensa Rio de Janeiro, 2007)

 

104. Constitutional  Guarantees of Judicial Independence ,in Shetreet, Editor , ISRAELI REPORTS TO THE XVI INTERNATIONAL CONGRESS OF COMPARATIVE LAW, pp. 19-44  ( Sacher Institute, 2008)

 

105. The Normative Cycle of Shaping Judicial Independence in Domestic and International Law: The Mutual Impact of National and International Jurisprudence and

Contemporary Practical and Conceptual Challenges, 10 CHICAGO J. OF INTERNATIONAL LAW, pp.275-332 (2009)

 

106. Models of Constitutional Adjudication , ESSAYS IN HONOUR OF KONSTANTINOS D. KERAMEUS, pp. 1259-1291, (Ant. N. Sakkoulas Athens & Bruylant Brussels,2009) 

 

107. Reflections on the Recent and Earlier Projects of Drafting International Standards of Judicial Independence : The Innovative Concepets and the Effort to Attain Consensus in a Legal Culture of Diversity, in Tomaz Wardynski & Magdalena Niziotek, Editors , INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY AND LEGAL PROFESSION AS FOUNDATIONS OF THE RULE OF THE LAW: CONTEMPORARY CHALLENGES, pp. 165-192,( Lexis Nexis, 2009)

 

108. "תרבות העצמאות השיפוטית בישראל: היבטים מוסדיים ומהותיים של מערכת השפיטה בראייה היסטורית", משפט ועסקים י 525, (2009).

 

109. Judicial Independence and Judicial Review of Government Action: Necessary Institutional Characteristics and Appropriate Scope of Judicial Review. in C. Forsyth, M. Elliott, S. Jhaveri, A. Scully-Hill, and M. Ramsden (eds.), EFFECTIVE JUDICIAL REVIEW: A CORNERSTONE OF GOOD GOVERNANCE, pp. 187-207, (2010). 

 

110. Shimon Shetreet, Judicial Independence and Accountability: Core Values in Liberal Democracies, in Lee, H. P., JUDICIARIES IN COMPARATIVE PERSPECTIVE p.3 (2011). 

 

111. On Citizenship and National Identity in Europe and Israel, THE ISRAEL JOURNAL OF FOREIGN AFFAIRS. pp 115-124 ( 2011). 

 

112. Academic Blueprint for the Implementation of Uniform Civil Code for India,   UTAH LAW REVIEW, pp. 97-120 (2011). 

 

113.  International Human Rights: From Rhetoric to Reality, in Pravin H Parekh ed.,  HUMAN RIGHTS YEAR BOOK 2011 (2012) 

 

114.  Fundamental Values of the Justice System, 23 THE EUROPEAN BUSINESS LAW REVIEW 61-76 (2012). 

 

115. Creating a Culture of Judicial Independence: The practical Challenge and the  Conceptual and Constitutional Infrastructure, in S. Shetreet and C. Forsyth (eds.), THE CULTURE OF JUDICIAL INDEPENDENCE: CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL CHALLENGES, pp. 17-68 (Martinus Nijhoff- Brill Publishers,2012). 

 

116. The Mt. Scopus International Standards of Judicial Independence: The innovative Concepts and the Formulation of a Consensus in a Legal Culture of Diversity, in S. Shetreet and C. Forsyth (eds.), THE CULTURE OF JUDICIAL INDEPENDENCE: CONCEPTUAL FOUNDATIONS AND PRACTICAL CHALLENGES, PP. 475-500  (Martinus Nijhoff- Brill Publishers  2012) . 

 

117. "ערכי היסוד של מערכת השפיטה בישראל", ספר אור, תאודור אור 19, (הוצאת המרכז הבין-תחומי הרצליה: 2012).

 

 

 

ערכים באינציקלופדיה העברית

 

1. "תקנה"

 

2. מערכת בתי המשפט" בכרך ו' (מהדורה חדשה 1993)

 

3. "המשפט המינהלי" בכרך ו' (מהדורה חדשה.1993) 

 

 

 

פרסומים אחרים

 

1. Judicial Activism and Restraint, 67 pp. in A. McEachern Ed. 1701-300TH ANNIVERSARY OF THE ACT OF SETTLEMENT (Canada, 2001) 

 

2. Judicial Independence in International Law, 67pp.  in A. McEachern (ed.) . 1701-300TH ANNIVERSARY OF THE ACT OF SETTLEMENT (Canada, 2001) 

 

3. Positive Preferences In Israel, paper prepared for the project of Prof Clark  Cunningham  and Galanter and Mennon ,  RETHINKING EQUALITY 21 pp. (2001) 

 

4. Constitutional Protection of Economic and Social Rights –paper delivered at MINERVA CENTER CONFERENCE (2004) 

 

5. Offset and counter-trade as engines of growth in global markets, Crans Montana Forum Monaco 2005 

 

6. The Israeli Supreme Court, paper delivered at ANNUAL MEETING OF THE ISRAELI POLITICAL SCIENCE ASSOCIATION (25 may 2005)

 

7. כיוון חדש - קבוצה למעורבות חברתית פוליטית במפלגת העבודה הישראלית: "רפורמה במערכת הפיקוח הממשלתי והפרלמנטרי על פעולות צבאיות"/ סיכומי הצוות החוקתי, בעריכת ד"ר שמעון שטרית, 1980.

 

 

 

כנסים שארגן

 

1. Social Development Conference Rishon Lezion, Israel 2004.

2. Trento Third Culture of Peace international Conference 2004.

3. Culture of Peace Seminar Jerusalem 2004.

4. Land Policy – Ben Gurion University 2004.

5. Conference on Basic Law Economy of State Jerusalem 2004.

6. Symposium: The Boundaries of the Judiciary, Israel 2005.

7. Morocco Culture of Peace seminar May 2005.

8. Conference on Insurance Law 2005.

9. Culture of Peace Seminar, Knesset Jerusalem March 2005.

10. Symposium: Insurance Contract Law, Jerusalem 1981, Israel 2005.

11. Symposium: The Interrelationship between the State Comptroller and the Attorney-General, Jerusalem Israel 2005.

12. Symposium: Law of Property: Possession and Use, Israel 2006.

13. Symposium: Tax Reforms, Jerusalem Israel 2006.

14. Colloquium: The Social Transformation of Business Law, Israel 2007.

15. Joint Conference on the Legal Culture of Israel and China: On Law, Ethics, Morality and Society, Jerusalem Israel 2007.

16. Symposium: The Proposed Reform of the Office of the Attorney-General in Israel, Israel 2008.

17. Conference: Legal and Academic Exchange Poland-Israel: New Horizons of Polish-Israeli Relations in the Global Context, Israel 2009.

 

 

International Conferences of the International Association of Judicial Independence and World Peace:

 

1. International Conference: Judicial Independence in International Law, Jerusalem Israel 2007.

2. The international conference on Judicial Independence for the Drafting of the International Standards of Judicial Independence, Vadouz, 2007.

3. International conference on Judicial Independence and the Constitutional Position of the Judiciary, Jerusalem Israel 2008.

4. International conference on Judicial Independence: the Challenge of implementing the international Standards, Jagelonian university , Krakow 2008.

5. International conference on the Culture of Judicial independence Conceptual Foundations and Practical Challenges, University of Cambridge UK 2009.

6. The international conference on judicial independence; challenges for judicial independence, implementing judicial independence in multi cultural societies and in times of crisis, Utah law School  Salt Lake City, Utah 2010.

7. International conference on judicial independence: Culture of Judicial Independence: Judicial Independence – Essential Element for Economic Order, University of Vienna 2011.

8. International conference on judicial independence Hong Kong City University, March 2012.

9. International conference on judicial independence Ghent University, October 2012.

10. International conference on judicial independence San Diego University 2013.

bottom of page