top of page

The Culture of judicial independence in a Globalised world 

בשנת 2016 התפרסם הספר רביעי בסדרה של ספרים על עצמאות השופטים מפרי עטו של פרופ' שמעון שיטרית בהוצאת בריל

ההשקה של הספר התקיימה בהר הצופים במסגרת ההרצאה לכבוד עו"ד יעקבזון. המרצה המרכזי היה השופט ניל הנדל מבית המשפט העליון וכן השתתפו נשיא האוניברסיטה העברית מנחם בן ששון, סגן נשיא האוניברסיטה, יוסי גל , ודיקן הפקולטה למשפטים פרופסור מיכאיל קריני.

הגשת הספר לנשיא המדינה ראובן ריבלין

bottom of page