כנסי המועצה לפיתוח חברתי בשנים 2004 ו-2008

תוכנית "שכר מצווה" מקבלי האותות לשנת 2008

תעודות זוכי האותות בשנת 2008

תותוכנית הכנס

 2008 חוברת הכנס

  רשימות הזוכים ומקבלי האותות 

רשימת מקבלי האותות לשנת 2008

DSC_0283
DSC_0283

DSC_0240
DSC_0240

DSC_0249
DSC_0249

DSC_0283
DSC_0283

1/6

התנועה לאיכות השלטון 

אדם טבע ודין 

המועצה הציונית בישראל 

האיגוד הירושלמי למלחמה בסמים 

רשימת הזוכים לשנת 2004

20A_0019
20A_0019

_27_0095
_27_0095

פיתוח חברתי ראשון לציון 2004
פיתוח חברתי ראשון לציון 2004

20A_0019
20A_0019

1/17

ברית חיים 

החברה הכלכלית לירושלים 

מרכז ברירה 

עמותת מעורבות 

עדנה סבאג

יעל פנקס