top of page

Awards

 

פרסים ואותות

פרופסור שטרית קיבל בשנת 1993 אות האתיקה , היה חתן התנ''ך הצעיר בהיותו בן 13, קיבל פרס מאת ארגון המשפטנים הבינלאומי 2010 בניו דלהי, יחד עם Lord Judge וראש בתי המשפט באנגליה Lord Chief Justice.

bottom of page