top of page

Government and Public Postitions

 

 תפקידים בתחום הממשל

 

פרופסור שטרית כיהן בתפקיד שר בממשלתו של יצחק רבין ז"ל וגם בממשלת שמעון פרס יבדל"א - ומילא את תפקידי שר המדע, שר הכלכלה, שר הדתות, וכן השר הממונה על הערוץ השני (1992-1996). בנוסף כיהן כיו''ר ועדת השרים לתיאום ומנהל וחבר ועדות השרים לחקיקה ולכלכלה. בכהונתו כחבר כנסת היה שטרית חבר ועדת הכספים, יו''ר ועדת המשנה לביטוח, חבר ועדת החוקה, וחבר הועדה לביקורת המדינה. לאחר כהונתו בממשלה היה פרופ' שטרית ממלא מקום ראש עיריית ירושלים (בתקופת כהונתו של ראש העיר אהוד אולמרט). במסגרת תפקידו זה היה אחראי על תחומי ההשכלה הגבוהה הפיתוח הכלכלי ותיק החברה.בתחום המשפטי כיהן כשופט בית המשפט לחוזים אחידים ,חבר ועדת לנדוי לרפורמה במבנה בתי המשפט בראשות השופט משה לנדוי נשיא בית המשפט העליון, וייסד יחד עם השופט יצחק זמיר את העמותה למשפט ציבורי בישראל .

 

תפקידים במגזר המשקי

 

 

פרופסור שטרית משמש גם כיום בתפקידים במגזר המשקי. הוא מכהן בתפקיד יו''ר המועצה לחקיקה, רישוי והסמכה של לשכת המבקרים הפנימיים; בתחום העסקי כיהן בתפקידים בכירים ובין השאר היה חבר דירקטוריון בנק לאומי, יו''ר דירקטוריון רשת בתי האבות 'משען', חבר דירקטוריון ועדת ההשקעות של 'קרן פלס של גמולות' מקבוצת בנק הפועלים, וחבר דירקטוריון "הדר נכסים ובניין בע"מ". כיום מכהן פרופ' שטרית בתפקיד דירקטור ב'הכשרה ביטוח' מקבוצת אלעזרא וחבר ועדת השקעות ועדת מאזן ועדת תגמול ויו''ר ועדת ביקורת. וכן מכהן דירקטור באוצר התיישבות היהודים בע''מ .בעבר הקים עם אחרים פרויקט בנייה של כ-150 יחידות דיור באזור ירושלים, כיהן כחבר הועד המנהל במספר גופים ציבוריים גדולים, ועסק בייעוץ אסטרטגי לחברות עסקיות בארץ ובחו''ל.

 

קשרים עם יהדות התפוצות ופעילות במוסדות הלאומיים

 

 

בשנת 2011 גיבש פרופ' שטרית הסכם קואליציוני בהסתדרות הציונית בדבר בחירתו של פרופ' שטרית כיו''ר קק''ל כמועמד מטעם תנועת ארצנו ( הרפורמים ) ושל מפלגת עצמאות בראשות אהוד ברק .בהסכם שגובש תמכו 75% מהסיעות בהסתדרות הציונית לרבות כל הסיעות הקשורות בליכוד ,קדימה, ומזרחי.אולם בסופו של דבר נמנעה בחירתו על ידי בית המשפט המחוזי מרכז כתוצאה מהפילוג במפלגת העבודה עי פרישת אהוד ברק והקמת עצמאות .בית המשפט פסק כי ההסכם משנת 2011 אינו עדיף על ההסכם הקואליציוני משנת 2010 שנתן את תפקיד יו''ר קק''ל למפלגת העבודה .אלמלא פסל בית המשפט המחוזי אישית את פרופ שטרית ,ללא כל יסוד משפטי וללא כל הנמקה ,מלהתמודד בבחירה לדירקטוריון קק''ל קרוב לודאי שלא היתה נמנעת בחירתו ליו''ר.

 

פעילות משפטית

 

 

במקביל לעבודתו האקדמית והציבורית עסק פרופ' שטרית גם בפעילות ייעוץ משפטי לגופים ציבוריים ועסקיים מרכזיים במשק כמו גם בהופעה בבתי משפט. בין השאר, לקח חלק גם בייצוג תיקים משמעותיים בבג"צ, כגון: בג''צ ויקי שירן, בג''צ תנועת האוהלים ,בג''צ גליקסמן, בג"צ אתר דודאים, בג''צ נקש, וכן בתובענה ייצוגית נגד מפעלי חברה וכלכלה . כמו כן הכין חוות דעת מפורטת בעבור קופת חולים מאוחדת מול מבקר המדינה, וכן עבור חברות מרכזיות נוספות במשק.

 

 הדגשת צדק חברתי

 

בתפקידיו הממלכתיים בכנסת ובממשלה פרופ' שטרית שם דגש על תפיסת צדק חברתי ועקרונות החברה ההוגנת ומחויבות להנהגת שוויון, ופעל להרחבת ההגנה על צרכנים כנגד גופים גדולים. במסגרת זו יזם את תיקון חוק הערבות, את החוק לריסון השוק האפור, את התיקון לחוק ההוצאה לפועל להגבלת תופעת מאסר החייבים,וכן פעל להטלת הגבלות על גובים פרטיים. במסגרת זו גם פעל לקידום השוויון בין הפריפריה והמרכז, בין ערבים ויהודים, נשים וגברים, ותמך בהמשך קידום האינטגרציה בחינוך, החזרת קצבאות ילד ראשון ושני, וכן יזם וקידם רפורמות רבות לטובת האזרחים במשרד הדתות כולל טיפול במצוקת פסולי חיתון , הנהגת קבורה אזרחית, שוויון בהקצבות ,הסדרה של אגרות הנישואין וקידום שוויון לעדות לא יהודיות.

bottom of page