top of page

פעילות ציבורית ופוליטית

 

 

פעילות בממשלה – כנסת 13 (1992-1996)

 

מגוון תפקידים בממשלת יצחק רבין ז"ל, במסגרת סיעת מפלגת העבודה הישראלית:

 

 • שר הכלכלה והתכנון

 • שר המדע והטכנולוגיה

 • שר לענייני דתות

 • השר הממונה על הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו

 • יו"ר ועדת השרים לתיאום ומנהל

 • חבר וועדת השרים לכלכלה

 • חבר וועדת השרים לחקיקה

 

 

תפקידים בוועדות – כנסת 12 (1988-1992)

 

נבחר לכנסת בהיותו בן 42 שנה.פעל במסגרת סיעת מערך, מפלגת העבודה הישראלית:

 • יו"ר וועדת משנה לביטוח

 • חבר בוועדת הכספים

 • חבר וועדת חוקה, חוק ומשפט

 • חברה וועדת ביקורת המדינה

 • חבר בוועדת חקירה פרלמנטארית בדבר תקפותה של מכונת הפוליגרף

 

 

עיריית ירושלים (1999-2003)

 

מ"מ ראש עיריית ירושלים, בתקופת כהונתו של אהוד אולמרט כראש העיר ירושלים.

 

אחראי על:

 • פיתוח הכלכלה וההשכלה הגבוהה

 • תיק חברה​

 

בית המשפט

 

ב-1979 הוצע לפרופ' שטרית לכהן בבית המשפט העליון, בעת שהשופט אברהם חלימה עמד לפרוש, אולם הוא העדיף להמשיך בהוראה ובמחקר אקדמי באוניברסיטה.​

 

 

תפקידים ציבוריים​

 

 • יו''ר פרויקט בינלאומי לתרבות השלום.

 • יו''ר ארגון דתות למען השלום.

 • יו''ר המועצה  הארצית לפיתוח חברתי.

 • חבר הנהלה ומייסד של פרויקט מחשב לכל ילד.

 • חבר המועצה הציבורית של Hebrew Union College בירושלים.

 • חבר בחבר הנאמנים של המכון הטכנולוגי חולון והמכללה להנדסה בירושלים.

 • יולי 2011: מועמד לתפקיד יו"ר קרן קימת לישראל.

 • חבר בועדה לבחינת מבנה המשטר בישראל בראשות פרופ' מנחם מגידור ובשיתוף המרכז להעצמת האזרח ועומד בראש ועדת משנה לבחירות אזוריות ולראש הצוות בנושא יחסי הגומלין בין רשויות המדינה.

 • חבר צוות המומחים למשפט חוקתי שליוו את עבודת ועדת החוקה של הכנסת ה-17 בראשות ח"כ מיכאל איתן העוסקת בגיבוש חוקה בהסכמה רחבה.

 • חבר צוות המומחים בראשות ח"כ פרופ' מנחם בן ששון שמלווה את עבודת ועדת החוקה של הכנסת ה-19.

 • חבר בפורום האסטרטגי של המועצה הציונית בישראל.

 

הישגים במסגרת תפקידיו הציבוריים

 

בתפקידיו הממלכתיים יזם פרופ' שטרית את תיקון חוק הערבות, את החוק לריסון השוק האפור, את התיקון לחוק ההוצאה לפועל להגבלת תופעת מאסר החייבים, וכן פעל להטלת הגבלות על גובים פרטיים.

 

פרופ' שטרית פעל לקידום השוויון בין הפריפריה והמרכז, בין ערבים ויהודים, נשים וגברים, ותמך בהמשך קידום האינטגרציה בחינוך, החזרת קצבאות ילד ראשון ושני. כמו כן יזם וקידם רפורמות רבות לטובת האזרחים במשרד הדתות, כולל טיפול במצוקת פסולי חיתון , הנהגת קבורה אזרחית, שוויון בהקצבות ,הסדרה של אגרות הנישואין וקידום שוויון לעדות לא יהודיות.

bottom of page