ברכת פרופסור שמעון שטרית 

ברכות 

ברכות וחסויות 

עסקים למען החברה

הצעות חוק ותקנות ניירות ערך 

ארגונים עסקיים וחברתיים

תרומה למען הקהילה 

מדפי ההיסטוריה

וועדת השיפוט לקבלת האותות

חברי המועצה 

כנסים קודמים 

פרויקטים חברתיים 

הזוכים באותות בשנים קודמות 

עו"ד ישראל שטרית ז"ל

אותות הפיתוח ע"ש עו"ד ישראל שטרית ז"ל 

אותות הפיתוח מטעם המועצה

קרן אלעזרא

רשמים מכנסים קודמים 

© 2014 Shimon Shetreet